Miten elinvoimaista Akaata rakennetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla?

Ensimmäinen tehtävä luottamushenkilöille on elinvoimaisen Akaan strategian päivittäminen. Selkeä visio, kattava ja päivitetty strategia sekä selkeä toimintasuunnitelma on selkäranka elinvoimatyölle.

Kaupungin nettisivuilla oleva strategia on vanhentunut eikä sisällöltään vastaa nykyistä tilannetta. Erityisesti talouden tasapaino-osuus vaatii tarkempaa tarkastelua. Kaupunki tunnetaan palveluistaan ja talouden tasapaino on edellytys kestävälle palveluiden tuotannolle.

Sosiaalisesti kestävä tapa rakentaa elinvoimaista Akaata sisältää seuraavia asioita:

  1. Talouden tasapainotuksen tulee koskea koko kaupungin budjettitaloutta, ei vain tiettyjä palveluita.
  2. Toiminnan suunnittelussa otetaan henkilöstön ja kuntalaisten näkökulma selkeämmin huomioon.
  3. Elinvoimaa voi mitata usealla mittarilla. Ehdotan, että mittareiksi lisätään : Nuorisotyöttömyys ja kokonaistyöttömyys, muuttoliike, koulutuksen ulkopuolelle jäävät 16-18 vuotiaat nuoret sekä koululaisten ja henkilöstön hyvinvointi.
  4. Palvelut tuotetaan siellä, missä rajalliset resurssit huomioiden saadaan suurin hyöty kuntalaisille.
  5. Ikääntyvien avohoitopalveluita kehitetään yhteistyössä vanhusten, omaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Taloudellisesti kestävä tapa rakentaa elinvoimaista Akaata sisältää seuraavia asioita:

  1. Talouden tunnuslukujen käyttöönottoa talouden tasapainoa ja tavoitteita kuvattaessa, niin strategiassa kuin tasekirjassakin. Tämä parantaa tilanteen kokonaishallintaan ja vertailtavuutta muiden kuntien kanssa.
  2. Lainojen kokonaismäärän (per asukas) lisäksi pitää strategiassa kuvata selkeästi Akaan lainanhoitokyvyn tunnusluvut, ja tavoite johon tulee pyrkiä. – laina sinänsä ei ole paha tai hyvä asia, lainanhoitokyky määrittää järkevän velkaantumisen tason.
  3. Uusia investointeja ei rahoiteta pelkästään lainarahalla vaan mahdollisiin investointeihin tulee jatkossa käyttää myös omaa pääomaa. Uuden valtuuston on lopetettava luottokorttipolitiikka – ” osta nyt, maksa myöhemmin”. Toiminnan ja investointien nettomenot ovat olleet ylimitoitettuja vuosikatteeseen verrattuna ja tulevan valtuuston tulee kääntää toiminnan ja investointien menot positiiviseksi.

Kommentointi on suljettu.