Varhaiskasvatus ja koulutus ovat investointeja tulevaisuuteen

Tulevaisuuden kunnan keskeisin perustehtävä liittyy kasvatukseen ja koulutukseen. Akaalaisilla lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja opiskelurauhaan. Lasten ja nuorten hyvinvointi on kaikkien kuntalaisten yhteinen asia.

Akaalaisia lapsia ja nuoria ja heidän perheitään pitää tukea kaikin mahdollisin keinoin kasvatuksessa ja koulutuksessa, jotta he löytäisivät oman tiensä osana suomalaista yhteiskuntaa.

Tässä muutamia ajatuksiani tarkemmin:

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen sisältöä ja teemoja kehitetään yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Lähtökohtaisesti kannatan kunnallista palvelutuotantoa mutta tilanteen niin vaatiessa palveluita voidaan ostaa myös yksityiseltä tuottajalta.  Kannatan subjektiivista päivähoito-oikeutta ja koko varhaiskasvatus on muutettava maksuttomaksi.

Peruskoulu

Lapsien siirtyessä peruskouluun tapahtuu heidän elämänkaaressaan suuri muutos. Lapsilla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja opiskelurauhaan (terveellinen sisäilma ja kunnossa olevat rakennukset ovat perusedellytys). Suuret opetusryhmät lisäävät levottomuutta ja eriarvoisuutta. Opetusryhmien kokoa tulee tarkastella yhdessä koulujen opettajien ja muun henkilökunnan kanssa ja resursseja tulee tarvittaessa lisätä yhteisillä päätöksillä opiskelurauhan ja työrauhan takaamiseksi.  Akaan taloudellinen tilanne määrittelee kuinka paljon voimme resursseja lisätä, mutta lähtökohtana on se, että Akaan elinvoima on lapsissa ja nuorissa ja heihin pitää pystyä investoimaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin mittarit päätöksenteon tukena

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämässä terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmässä (www.teaviisari.fi) on paljon hyödyllistä informaatiota päätöksenteon tueksi. Sitä kannattaa hyödyntää suunniteltaessa toimintaa. Akaassa on tehty paljon hyvää työtä mutta kehittämisen varaakin on: mm. huoltajien ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia pitää parantaa.

Yhteistyö

Luottamushenkilöiden keskeinen tehtävä on kasvatuksen ja koulutuksen resurssien varmistaminen ja allokointi. Luottamushenkilöt eivät voi kuitenkaan tehdä päätöksiään omassa kuplassa vaan päättäjien velvollisuus on pyrkiä aktiiviseen yhteistyöhön opettajien, muun henkilökunnan, vanhempainyhdistysten ja nuorten kanssa.

Lopuksi

Hyväksyn tarvittaessa veroprosentin noston varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resurssien parantamiseksi. Haluan kehittää Akaan kaupungista ”alustan”, jossa yhteistyössä työskennellään lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Kommentointi on suljettu.